Tävlingsformer

Inomhussäsongen erbjuder bara en form av tävling, tavla, dock på 3 olika längder – 12 meter för knattar, 18 meter för seniorer och 25 meter vid vissa tävlingar, även om 25 meter inte är ett så vanligt avstånd att skjuta på.
Utomhussäsongen är däremot mer varierad – där har vi tavelskytte, fält- och jakt, cloutskytte och 3d.

Tavla

Detta är, utan tvekan, den största tävlingsformen.
Den skjuts både inom- och utomhus, på OS, på nybörjarnivå och på en mängd spridda avstånd. Den gemensamma nämnaren är att det alltid är bestämda avstånd och tapetens (tavlan) utseende.
Avstånden kan variera från 12 (nybörjare inomhus) till 90 meter (vuxna skyttar med sikte utomhus), beroende på ålder, disciplin (klass) och tävling

Jakt

Skiljer sig från tavelskytte på flera punkter. Dels går man runt en snitslad bana, ofta belägen i terräng, skjuter på en mängd olika mål på olika icke angivna avstånd och man räknar bara första poänggivande pil (i t.ex. tavla och fältskytte räknar man alla pilar varje serie).
Motiven på tavlorna kan vara allt ifrån björnar till småfågel, och har hjärt- och kroppsringar med olika poängsättning.

Fält

Fält är väldigt likt jaktskytte i sitt utförande, men med ett par skillnader som t.ex att man räknar total poäng på de tre pilar man skjuter (i jakt räknar man bara första poänggivande pil) och att tapeten är femringad, med ett gult centrum och övriga fält svarta.

3D

Detta är en relativt ny tävlingsform, som även denna utövas i skogen.
Precis som i jakt- och fält, så går tävlingen utmed en slitslad bana ute i terrängen, och utmed snitseln ligger drygt 30 mål som man ska skjuta på. Skillnaden från t.ex. jakt är att man dels bara skjuter en pil, och dels att målen är i naturtrogen storlek och att målen är i 3D – dvs, de är skulpturer i plast, med hjärt- och lungzoner, som ger olika poängsättning.
Trots att denna form är så pass ung, har den snabbt vunnit populäritet, och idag majoriteten av alla utomhustävlingar nog 3D-tävlingar.