Tävla

För att tävla behöver men en tävlingslicens. Har man ingen licens gör man utbildning via förbundets onlineutbildning https://utbildning.bagskytte.se . Efter utförd utbildning kontaktar man licensansvarig på E-post peter@umeabk.com och bifogar diplom. När avgiften är betald blir licensen aktiv.

Skytt som inte haft tävlingslicens det föregående licensåret kan efter 1 juli lösa licens för resterande del av licensåret. Avgiften är då proportionell mot antalet kvarvarande fulla månader, avrundat neråt till hel tiokrona.

Licens klasser

C licens 10 år Klubben står för kostnaden
B licens 13 år Klubben står för kostnaden
A licens 21 år skytt står för kostnaden

Nedan hittar man kommande tävlingar, resultat statistik mm.