Distriktsrekord Västerbotten

Rekord kan tas i alla klasser på tävling i samtliga inom- och utomhusronder, rekord noteras i skyttens egen ålders/köns-klass med mins 2 skyttar i klassen.
Rekord kan ej sättas i 10-klass.
Rekord under pågående år markeras med gult gamla rekordet inom parentes.
Använd i fyllbar PDF i länken nedan.