Distriktsrekord Västerbotten

Rekord kan tas i alla klasser bara man är minst 2 deltagare i klassen på tävlingen På
samtliga inom- och utomhusronder kan rekord noteras i skyttens egen ålders/köns-klass
Rekord kan ej sättas i 10-klass.
Rekord under pågående år markeras med gult gamla rekordet inom parentes.
Använd ifyllbar PDF i länken nedan.