Nyfiken på bågskytte

Det bästa med bågskytte är att alla kan hålla på med bågskytte, vi brukar rekommendera att man ska vara 10 år gammal för att börja, någon övre gräns finns det väl egentligen inte.

Det första man gör är att anmäla sig till någon av klubbens nybörjarkurser, det gör man genom att skicka ett mail till nyborjarkurs@umeabk.com. Vi hör av oss när det är er tur. Det har varit många intresserade den senaste tiden så man bör vara beredd på att det kan vara en viss väntetid. 

Nybörjarkursen är 4 tillfällen där man får kunskap om säkerhet och en första grundläggande genomgång i bågskytte barebow (utan sikte) och recurve (med sikte). Anmälan är bindande då man betalat sin avgift.Bankgiro 5317-4959.
Samtidigt med inbetalningen skickar ni ett mail till adressen ovan med följande information: Namn, personnummer, adress, mail, telefonnummer samt tröjstorlek.
När man är klar med nybörjarkursen är det bara att komma och skjuta. Om man inte har egen utrustning kan man låna på klubben men då måste man vara där när det är öppet. Det kan vara lämpligt att använda klubbens utrustning inledningsvis och vänta med att köpa eget tills man vet vad man vill satsa på. Fråga gärna om det är något ni undrar över om ni planerar att köpa egen utrustning så att det inte blir fel. När man känner sig mogen och köpt egen utrustning kan man börja fundera på att skaffa en tävlingslicens och börja tävla.

 Mvh Styrelsen